Kunčius Herkus

Kunčius Herkus

Panevėžio literatūrinės žiemos premijos:

Gimė 1965 04 18 Vilniuje.

1990 m. baigė meno istoriją ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. 1990–1994 m. dirbo meno ir kultūros žurnale „Krantai“, 1995–1999 m. – savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Tarptautinio PEN klubo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvių ir Lenkų dialogo bei bendradarbiavimo Jerzy Giedroyco forumo valdybos narys. Nuo 2011 m. Lietuvių PEN centro prezidentas. Kūrybos išversta į anglų, bulgarų, lenkų, rusų, švedų, vokiečių ir kitas kalbas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2000 m.

Daugiau informacijos čia.

Kunčinas Jurgis

Kvietkauskas Mindaugas