Kaziela Vytautas

Gimė 1955 12 13, Valančiuose, Molėtų rajone. Mokėsi Suginčių vidurinėje mokykloje, statybos technikume, Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Dirbo „Tiesos“, „Dienos“ dienraščių, žurnalo „Gimtasis kraštas“ korespondentu, laikraščių „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenos Diena“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 2007 m. leidyklos „Kamonada“ vyriausiasis redaktorius. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

Kirilauskaitė Eglė

Poetė romuvietė Eglė Kirilauskaitė –  daugelio literatūros renginių ir festivalių dalyvė, poezijos konkursų laimėtoja, dviejų poezijos knygų autorė. Pokalbis su poete

Laurinavičius Sigitas

Gimė 1966 m. gruodžio 20 d. Joniškyje. 1992 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą, 1997 m. ten pat įgijo dailėtyros magistro laipsnį; Nuo 2001 m. Žiemgalos krašto dailininkų grupės narys.

Norvilas Gytis

Gimė 1976 12 24 Jonavoje. Baigė Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar Jonavos Justino Vareikio progimnazija). 1999 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, studijavo istorijos teoriją ir kultūros istoriją. Dirbo Lietuvos ypatingajame archyve. 2011–2014 m. kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“ atsakingasis sekretorius, nuo 2014 m. – vyriausiasis redaktorius. Poezija versta į anglų, bulgarų, rusų, latvių, lenkų, gruzinų, vokiečių, ukrainiečių, kroatų, baltarusių kalbas. Verčia poeziją ir prozą iš vokiečių, rusų kalbų. Yra išvertęs tuvių šamanistinių tekstų, senovės indėnų poezijos bei moderniosios austrų bei vokiečių poezijos, prozos. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

Ostups Artis

Festivalyje apsilankys dar vienas Latvijos atstovas – kritikų įvertintas, filosofiškas, intriguojantis jaunosios kartos poetas Artis Ostups. Jo darbai verčia naują puslapį latvių poezijos raidoje, užnugary palikę tradicines formas ir temas. Pirmasis jo eilėraščių rinkinys buvo išleistas 2010 m. ir sulaukė palankaus kritikų vertinimo. Už eilėraščių proza poemą „Trys fotografijos“ žurnalas „Latvių tekstai“ skyrė rašytojui premiją. Filosofijos magistro išsilavinimą įgijęs poetas nuo 2014 m. redaguoja filosofijai ir poezijai skirtą, internetinį žurnalą „Punctum“.