Elvyra Pažemeckaitė

Elvyra Pažemeckaitė

Kultūros renginių organizatorė, poetė, literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ sumanytoja ir rengėja. Visoje kultūrinėje, visuomeninėje jos veikloje ypatingas dėmesys skiriamas jaunųjų literatų paieškoms, jų kūrybos skatinimui ir pristatymui visuomenei.

Poetė E. Pažemeckaitė išleido poezijos knygas „Retušuoju gyvenimą“ ir „Žiponėlis kielei“. Daugelis jos eilėraščių jau tapo dainuojamąja poezija. Jos kuriamos eilės tampa miesto kultūrinio gyvenimo dalimi, nes daug eilėraščių poetė dedikuoja iškiliems žmonėms ar svarbiems reiškiniams.

  • 2004 m. tapo Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos kasmet rengiamo „Poezijos pavasario“ laureate.
  • 2004 m. Panevėžio miesto mero V. Matuzo specialus prizas „Už tradicijos ir novacijų dermę“.
  • 2005 m. Įteiktas Panevėžio miesto mero V. Matuzo garbės raštas už didelį indėlį į Panevėžio miesto kultūrą.
  • 2006 m. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriaus Artūro Totilo padėka už nuolatinę Panevėžio apskrities jaunųjų poetų globą.
  • 2007 m. už organizuojamus kultūros renginius panevėžiečių pasiūlyta kandidate Metų panevėžiečio vardui gauti.
  • 2013 m. Kultūros ministro Šarūno Biručio padėkos raštas už kūrybinius atradimus organizuojant bibliotekos renginius bei sėkmingą projekto „Panevėžio literatūrinė žiema“ įgyvendinimą bibliotekos veiklos 90 metų sukakties proga.
  • 2014 m. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukime Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą.

Organizuojant tarptautinį literatūros festivalį „Panevėžio literatūrinė žiema“ atsakinga už kontaktą su festivalio svečiais, jų pakvietimą, bendradarbiavimą su rėmėjais.

Greta Ratkutė