Bleizgys Gintaras

Bleizgys Gintaras

Panevėžio literatūrinės žiemos premijos:
Panevėžio literatūrinės žiemos prizai:

Gimė 1975 07 04 Druskininkuose.

1993 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą, 1997 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, 1999 m. Vilniaus universitete baigė literatūros teorijos magistrantūros studijas, 2007 m. taip pat Vilniaus universitete įgijo verslo vadybos ir administravimo magistro diplomą. Dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcijoje, 1999–2001 m. buvo vyriausiuoju savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktoriumi.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

Daugiau informacijos čia.

Baranova Jūratė

Braziūnas Vladas