Jonuškaitė Birutė

Jonuškaitė Birutė

Gimė 1959 10 5 Lenkijoje, Seinų apskrityje.

1978 m. įstojo į Vilniaus universitetą, ten baigė žurnalistikos studijas. Dirbo Lenkijoje Suvalkų vaivadijos savaitraštyje „Krajobrazy“ bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje „Aušra“, ėjo atstovės spaudai padėjėjos pareigas Suvalkų savivaldybėje. Nuo 1985 m. gyvena Lietuvoje. Septynerius metus buvo žurnalo „Šeima“ vyriausioji redaktorė, 2002–2003 m. rengė žurnalą „Šeima ir pasaulis“, buvo jo vyriausioji redaktorė. 2003 m. dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretore, o nuo 2003 m. pab. iki šiol dirba sąjungos pirmininko pavaduotoja. Pirmieji rašytojos apsakymai pasirodė 1986 m. „Pergalės“ žurnale (dabar „Metai“). Prozos, poezijos, publicistikos bei eseistikos publikuoja įvairiuose kultūros leidiniuose. Apsakymų yra išversta į anglų, prancūzų, baltarusių, vokiečių, rusų, ukrainų, lenkų, gruzinų, kroatų, slovėnų, slovakų ir ispanų kalbas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

Daugiau informacijos čia.

Jonušienė Liuda

Jonušys Laimantas