Kreivytė Laima

Kreivytė Laima

Panevėžio literatūrinės žiemos prizai:

Laima Kreivytė

Gimė 1972 m. Vilniuje, 1995 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, 1999–2000 m. studijavo Vidurio Europos universitete (CEU) Budapešte. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje ir Europos humanitariniame universitete, dirba „7 meno dienų“ kultūros savaitraštyje. Spaudoje debiutavo 1996 m.

Konickis Andrius

Krinčius Algimantas