Auzinia Ana

Poetė iš Latvijos Anna Auziņa (Ana Auzinia). A. Auziņos eilėraščius iš latvių kalbos verčia Erika Drungytė. Annos eilėraščių vertimai paskelbti Poezijos pavasario 2013 almanache ir šiuolaikinės latvių poezijos antologijoje „Pavasaris bus kaip visuomet“, kurią sudarė ir vertė E. Drungytė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012). Poetės eilėraščiai: „šlovė tau viešpatie už dviratį...“; „Aš evangelizuoju įkaušusi“; „nuo šiol aš eisiu į visas karuseles...“; „su draugėmis čiuožinėjam, užšalusi upė...“; „mes prisilakėm taip švelniai kaip kačiukai vakaro pieno...“; „Mano kambarys“.